Το domain του ΜΗΤΡΩΟΥ άλλαξε

Το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων απαντά πλέον στο domain

https://registry.ekapty.gr

Παρακαλούμε, ενημερώστε τα bookmark σας


Το domain του API του ΜΗΤΡΩΟΥ άλλαξε

Το API του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών προϊόντων απαντά πλέον στο domain

https://api.ekapty.gr

Το php example απαντά πλέον στο

https://api.ekapty.gr/ex/php

Σε περίπτωση που το χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε αντικαταστήστε στον κώδικά σας το

https://registry.ekevyl.gr/api

με

https://api.ekapty.gr


Με εκτίμηση

ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.